Session 3: (BODY) (1)

18 June 2021 11:30 - 12:15

  • Abdominoplasty anatomy
  • Invasive vs non-invasive
  • Garments: pros vs cons and drains vs no drains
  • Q&A