Session 4 - Abdomen

12:15 - 13:00

Abdomen

  • Invasive vs non-invasive
  • Garments: pros vs cons
  • Drains vs no drains